Българска Евангелска църква

Bulgarische Evangelische Gemeinde Bremerhaven  


Яков 1:17  Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.

Точно така и ние гледаме на появата и развитието на Българската Евангелска Църква в Християнски Център Бремерхавен. Като на дар от Бога и съвършен подарък! След известно време проповядване паралелно на български и английски, сега можем да се радваме на истинска църковно събрание и служба само на български език.

Службата започва в неделя от 16:00 часа в сградата на Християнски Център Бремерхавен


Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten von Wechsel. (Jakobus 1:17)

Genau so betrachten wir den Gottesdienst der Bulgarischen Evangelischen Gemeinde Bremerhaven im CZB. Es ist Gottes Gabe und ein vollkommenes Geschenk. Nach einer überaus gesegneten Zeit mit paralleler Verkündigung in Englisch / Bulgarisch freuen wir uns nun riesig über einen kompletten "zweiten" Bulgarischen Gottesdienst mit Lobpreis und Verkündigung in bulgarisch.

Beginn ist Sonntags 16:00 Uhr (im Anschluss an den ersten Sonntagsgottesdienst der Gemeinde Jesu im CZB)

 


 
Karte
Email
Info